HU

EN
      SZOLGÁLTATÁSAINK      

RÓLUNK

      REFERENCIÁINK       KAPCSOLAT

Rólunk

Cégünk, a 2003-ban alapított Fruto Consulting egy innováció-vezérelt társaság, amelynek középpontjában az európai innovatív megoldások, technológiai újdonságok sikeres piacra jutásának támogatása áll, amelyet három üzletágunk révén érünk el:

Innovatív koncepciók gondozása

kezdve az innovációs potenciál mélyreható vizsgálatával, az üzleti modellek és a vállalati innovációs stratégia áttekintésével és kidolgozásával

Forráshoz való gyorsabb hozzáférés

a magánfinanszírozás és közfinanszírozás megszerzéséhez részletes tanácsadás, beleértve a pályázatírást és az elnyert támogatás projekt menedzsmentjét

Műszaki tanácsadás

szoftverek, informatikai alkalmazások és intelligens rendszerek területén

Az ezen kiemelt technológiai területeken való jártasságunknak köszönhetően hatékonyan közre tudunk működni az eredeti koncepcióból a forgalmazásra kerülő termék- és szolgáltatás fejlesztési folyamatában. A szakértelmünk és a szolgáltatásaink kiterjedt köre lehetővé teszi számunkra, hogy sikeresen kezeljük a technológia-fejlesztés és a piacra lépés összetett kihívásait, az újdonságok tervezésétől, az üzleti modellezésen, stratégiai tervezésen, valamint a projektek irányításán keresztül, egészen az információs rendszerek és online megoldások műszaki megvalósításáig.

Cégünk széleskörű partnerségi viszonyt ápol a különböző tudományos és technológiai területeken működő neves ipari és kutatási központokkal, valamint akadémiai intézetekkel. Ezen túlmenően együttműködünk multinacionális cégekkel, kis- és középvállalkozásokkal, illetve állami intézményekkel Európa-szerte és azon túl, így Dél-Koreában, illetve Japánban is.

Ez az információs hálózat biztosítja cégünk számára, hogy ügyfeleinknek naprakész, a piacvezető technológiákkal versenyképes megoldásokat tudunk nyújtani.

Szakértőink

dr Bándi Gábor

Az Államigazgatási Főiskolán szerzett 1997-ben diplomát, majd 2004-ben elvégezte a Pécsi Tudományegyetem jogi karát. 1995 óta európai uniós pályázatok készítésével és projektek megvalósításával foglalkozik. Széles körű tapasztalattal rendelkezik mind a non-profit, mind a for profit szektorban; projektmenedzserként tevékenykedett az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központban, amelynek a küldetése innovatív kis-és középvállalkozások virtuális inkubálása volt, majd a Geonardo Kft.-ben, amely főleg megújuló energiával kapcsolatos technológiák fejlesztését segíti elő.

Szakértője az európai uniós programokról szóló e-learning alapú tanfolyamok fejlesztésének és lebonyolításának, amelyek a hazai és nemzetközi felsőoktatási és privát szektort célozták. A közelmúltban főleg önkormányzatok számára készít fejlesztési projekteket, strukturális alap és nemzeti források segítségével.

Boller Zsolt

Széles körű, több évtizedes banki és pénzügyi tapasztalatokkal rendelkezik kis- és közepes vállalkozások, privát és állami nagyvállalatok finanszírozásában. Szakértelme a vállalkozások versenyképes és eredményes működését segítő finanszírozási lehetőségek (hitelek, hitelgaranciák, saját tőke-finanszírozás), illetve a hatékony működést segítő szervezeti struktúrák kialakításának tág spektrumát fedi le. Jelentős ismeretekkel bír a kockázatelemzés és -kezelés területén is, illetve az ügyfelek projekt ötleteinek pénzügyi értékelésében. Ennek köszönhetően hatékonyan tudja segíteni az ügyfelek számára legmegfelelőbb üzleti és finanszírozási modell kialakítását.

dr. Hamar János

A műszaki tudomány doktora, tudomány-ág: villamosmérnöki tudomány. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az interdiszciplináris kutatás-fejlesztés területén, különös tekintettel az energetika és infokommunikációs technológiákra (IKT). Szakterülete magába foglalja az energetikai modellezést és elemzést, az energia optimalizálást, az elektromos rendszerek web-alapú felügyeletét, az intelligens, energiatakarékos elektromos átalakító rendszerek (úgymint architektúrák, elosztott villamos energia átalakítók) hatékonyságának javítását és a megújuló energiarendszerek (beleértve a párhuzamos és önálló működésű és a kombinált rendszereket), az ágens alapú energia optimalizálási megoldások, az elosztott szoftver rendszerek, alkalmazások és teljesítmény elektronikai rendszerek kidolgozását. Szakértelme kiterjed a szoftverfejlesztés eszközök és web-alapú multimédiás alkalmazások gazdag tárházára, úgymint e-learning keretrendszer fejlesztése, teljesítmény elektronika e-tartalma, meghajtók és nemlineáris rendszerek, e-learning modul tervezése és fejlesztése, illetve virtuális (távoli) laboratóriumok. Tapasztalattal bír mind a kliens és a szerver oldalon a Java, XML és egyéb Web-szolgáltatások (WSDL és SOAP), adatbázisok (SQL), Macromedia Flash és HTML területén.

Kutatás-fejlesztési szakmai ismereteit nemcsak Magyarországon, hanem Németországban és Japánban is gazdagította, tagja a Magyar Tudományos Akadémia Villamosmérnöki Bizottságának és számos tudományos publikáció jegyzője. Az elmúlt években több mint 40, az Európai Unió által támogatott projektet (FP5, FP6, FP7, LLP, IEE) kezdeményezett, koordinált, illetve felügyelte azok szakmai megvalósítását. A pályázatkészítési folyamatban a kiválóság-, technológia és hatás szekciókban működik közre, de segíti az üzleti terv kidolgozását, a konzorcium kiépítését és a nemzetközi pályázatok belső értékelését is. Rendszeres értékelője a nemzeti rendszerben meghirdetett pályázatoknak.

Az elmúlt években az IT részleget irányította az MFKK Kft-ben, illetve részmunkaidőben egyetemi docensként tevékenykedik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai tanszékén.

Jakab László

Mesterdiplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken szerezte Telekommunikáció szakirányon. Fő kutatási területei: mikrohullámú távérzékelés, elektromágneses érzékelők, elektronikai berendezések és jelfeldolgozás. Különösen a vevőkészülékek alacsony jel/zaj viszony rendszereire specializálódott, de széles körű tapasztalatokkal rendelkezik rádió frekvenciás kommunikációs rendszerek, valamint rádiófrekvenciás és mikrohullámú kezelőfelületek fejlesztésében is.

Az elmúlt 9 évben több mint 20 kutatás-fejlesztési (FP6, FP7, H2020 és nemzeti finanszírozású) projektben vett részt, mint kutató mérnök, illetve technikai projekt koordinátor.

Mérei Patrícia

Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, az Államigazgatási Főiskola, illetve a Pénzügyi és Számviteli Főiskola elvégzése mellett, illetve posztgraduális bizonyítványt szerzett "Tudástranszfer és Innovációs menedzsment" MBA képzésen a Coventry Egyetemen (Egyesült Királyság).

Szakterülete az Európai Uniós pályázatok előkészítése, projektek megvalósítása, a projektfinanszírozás megszerzése és az ezzel kapcsolatos ügyintézések elvégzése, a pénzügyi projekt auditokra való felkészítés és tréningek tartása pályázatírás, projekt beszámolás és pénzügyek témában. Az elmúlt 14 évben számos európai (FP5, FP6, FP7, H2020, ALTENER, LIFE, PHARE, AAL, INTERREG, strukturális alap) és nemzeti finanszírozású projekt sikeres megvalósításában működött közre. Tapasztalt hazai és nemzetközi technológiai transzfer és üzleti inkubációs szolgáltatások és képzések terén.

Jelentős vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, közvetlen felügyelete alatt 15 fő, míg közvetett irányítása alatt 45 fő állt az MFKK Kft gazdasági igazgatójaként. 2013. decemberétől a Nemzetközi Projekt Menedzsment Adminisztratív és Pénzügyi részlege tartozott a felügyelete alá. 2007-et megelőzően projektmenedzserként dolgozott az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központban, illetve a Coventry Egyetem Enterprises Limitednél Angliában.

Palicska Krisztina

A Miskolci Egyetemen megszerzett történész diplomáját követően a belgiumi Európai Egyetemközi Központ az Emberi Jogokért és a demokratizálódás (EIUC) intézetben szerzett posztgraduális diplomát Emberi Jogok és Demokratizáció specializáción. A Nyílt Társadalom Intézet Hálózati Ösztöndíj Programját, valamint az Emberi Jogi és Kormányzati Pályázati Programját koordinálta, amelyek révén számos civil szervezettel és egyetemmel dolgozott együtt Kelet-, Közép- és Dél-Európából, valamit az egykori Szovjetunió utódállamaiból és néhány ázsiai országból. Nemcsak a nemzetközi finanszírozó szervezetek eljárásait sajátította el, hanem a pályázói oldal sajátosságait is az MFKK Kft. projekt menedzsereként. Az elmúlt években különböző európai uniós finanszírozású programok, úgymint FP7, H2020, ALTENER, AAL, Grundtwig, illetve a strukturális alapok és nemzeti források által finanszírozott projektek megvalósításáért volt felelős, elsősorban a koncepciók gazdasági megtérülése, versenyképességi és társadalmi hatása tekintetében, illetve felelősségi körébe tartoztak a megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek és előrehaladási jelentések elkészítései is.

Rónaszéki Tibor

Szabadalmi ügyvivő, okleveles gépészmérnök, aki az elsők között kapott Magyarországon innovációs és iparjogvédelmi szakmérnöki diplomát. Rónaszéki Tibor 1985-re visszatekintő és azóta folyamatosan bővülő iparjogvédelmi, valamint innovációs projektvezetési szakmai gyakorlattal rendelkezik. Konferenciákon és továbbképzéseken tart tájékoztató előadásokat az iparjogvédelem nyújtotta lehetőségekről és azoknak egy gazdálkodó szervezet piac- és üzletpolitikájába történő beillesztéséről.

Séra Tamás

A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán szerzett mérnök informatikus egyetemi diplomát, majd a Coventry Egyetemen (Egyesült Királyság) "Tudástranszfer és Innovációs menedzsment MBA" képzésen végzett. Sok éves tapasztalattal rendelkezik szoftver tervezésben és technológiában, programozásban és rendszerintegrációban (AX 2009 & 2012 X ++, SQL, Microsoft .NET, C#, Enterprise Portal, SRSS, SharePoint, LotusScript, JavaScript, HTML, CSS, Adobe Flash). Ismert nemzetközi ipari szereplők számára fejlesztett alkalmazásokat, úgymint Magyar Telekom (akkoriban Matáv), Danone, Unicredit Group Information Services, Qualysoft, Electrolux, valamint irányította az LSI Informatikai Oktatóközpont e-learning csapatát is.

Dr Strasszné Bánki Cecília

A főiskola elvégzését követően egyetemi fokozatot szerzett okleveles ápolóként a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi karán. Az Orvosi kar Magatartástudományi Intézetének PhD hallgatójaként tapasztalatot szerzett az akadémiai kutatás területén. Tapasztalatot szerzett 2003-2007 között a PTE Onkoterápiás Intézetének főnővéreként és minőségügyi vezetőjeként az emberi erőforrás menedzsment területén. Mint projektvezető vett részt az Egészségügyi Továbbképző Intézet munkaerőpiaci felmérésében. Részt vett számos klinikai gyógyszerkutatásban study koordinátorként és klinikai vizsgálati munkatársként az Ominis Research Kft munkatársaként. Az alap és posztgraduális végzettségeknek, valamint a munkahelyi tapasztalatoknak köszönhetően az egészségügyi ellátórendszer több területére vonatkozóan rendelkezik ismeretekkel.

"Ami az ember agyában megfogan, azt véghez is tudja vinni." Napoleon Hill

Copyright 2019 Minden jog fenntartva